Webové stránky | Media Heroes

Blog

7 pater webu, které neznáte

Nejde o žádná fyzická ani technická patra. Jde o využití psychologické teorie - Maslowovy hierarchie potřeb, někdy také zvané Maslowova pyramida potřeb. Odtud již výše řečená patra. Teorie pojednává o důležitosti lidských potřeb a pořadí, ve kterém by se měly naplňovat. Například pravděpodobně nebudete řešit, kde budete spát, pokud nemůžete dýchat. Tento způsob seřazení důležitosti jde pak skvěle přenést a aplikovat na webové stránky.
Přečíst více
Michal Hanč

Pošlete signál

Signál Media Heroes