Zásady ochrany osobních údajů | Media Heroes

Zásady ochrany osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce
Společnost Media Heroes s.r.o., se sídlem Na Lánech 764, Litomyšl, 533 51, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, spisovná značka C 39298 zpracovává v případě odpovědi na dotaz podaný pomocí kontaktního formuláře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: jméno a příjmení email a telefon.

Zpracování osobních údajů
je prováděno společností Media Heroes s.r.o. tedy správcem osobních údajů.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 1. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 2. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 3. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 4. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
 5. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Účel zpracování osobních údajů, právní základ pro zpracování
Vaše osobní údaje používáme ve většině případů k plnění účelu smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, zpracování pro odpověď na dotaz podaný pomocí kontaktního formuláře, k informování Vás jako zákazníků prostřednictvím newsletteru, či k plnění našich zákonných povinností, zejména účetních a daňových. Konkrétními důvody pro zpracování Vašich osobních údajů mohou být dále:
 • oprávněné zájmy Správce; v takovém případě na základě oprávněného zájmu zpracováváme osobní údaje zejména formou tzv. cookies, s nimiž jste udělili souhlas prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče, a dále jsou naše oprávněné zájmy právním základem pro odběr zákaznického newsletteru, který Vám můžeme zasílat do emailové schránky, a to po předchozím ověření Vaší identity (pravosti emailu), zároveň je Vám umožněno se z odběru newsletteru kdykoliv odhlásit;
 • Váš souhlas; pokud jste nám takový souhlas výslovně udělili, můžeme Vám na základě něj zasílat například obchodní sdělení, zároveň je Vám umožněno udělený souhlas kdykoliv odvolat;
 • plnění právních povinností správce vůči orgánům veřejné moci a úřadům. Které osobní údaje získáváme,
Kategorie dotčených osobních údajů
 • Jméno (či jména) a příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • osobní údaje, které subjekt údajů sám vyplní do textových částí kontaktních formulářů (smlouva, formulář na webu).
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
Správce zpracovává ty které osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu (například po dobu plnění objednávky) a dále i po jeho skončení:
 • po dobu, která vyplývá z právních předpisů, které se na daný vztah vztahují;
 • po celou dobu, po kterou trvá nebo může trvat neuspokojený nárok Správce, který lze po subjektu údajů uplatnit před orgánem veřejné moci.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů
Osobní údaje budou zpřístupněny jen Správci včetně příslušných zaměstnanců Správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny jiným než zde uvedeným subjektům pouze v případech, kdy je zpřístupnění osobních údajů je výslovně stanoveno právními předpisy.

Správce nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci, může však využívat zpracovatele, kteří budou předávat osobní údaje dalším zpracovatelům. Těmito zpracovateli jsou:

 • ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, IČO: 027 62 943

Správce si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit a doplňovat tyto Informace o zpracování osobních údajů pro subjekty údajů v rámci platné legislativy.  

Pošlete signál

Signál Media Heroes